Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 196
Năm 2021 : 2.240
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

PHÒNG GDĐT TIÊN PHƯỚC

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH

 

 
 
 

Số: 01/KH-LĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Tiên Lộc, ngày 04 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật viên chức số 58/2010/QH12 và Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về định hướng phát triển GDĐT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình hành động số 28/CTr/TU ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy Quảng NamChương trình số 30-CTr/HU, ngày 24/3/2014 của Huyện ủy Tiên Phước về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất (CSVC) các trường mầm non, tiểu học, THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Lộc nhiệm kì 2020-2025;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

Phần I

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường trung học cơ sở (THCS) Lê Đình Chinh được thành lập theo Quyết định số 553/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/8/1997 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam. Trường nằm tại khu trung tâm của xã Tiên Lộc, có tổng diện tích là 4692 m2.Được sự  quan tâm, đầu tư của các cấp, hiện nay, nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất (CSVC) tương đối đầy đủ và hoàn thiện đảm bảo cho giảng dạy, học tập.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nhà trường đoàn kết, nhất trí cao; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có nhiều thầy cô là Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở (CSTĐCS).

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra và đánh giá học sinh, dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, trong những năm học gần đây, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được cải thiện, số lượng học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước, tỉ lệ học sinh yếu kém ngày càng giảm. 

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, trường THCS Lê Đình Chinh xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong những năm học tiếp theo, đồng thời tập trung các nguồn lực để nhà trường phát huy điều kiện dạy tốt, học tốt; tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao, đưa nhà trường ngày càng phát triển.

I. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

1. Quy mô trường, lớp học

Số lớp, số học sinh

Năm học 2020-2021, tổng số lớp: 8 lớp. Tổng số học sinh: 222. Trong đó:

Khối 6: 2 lớp-60 học sinh; Khối 7: 2 lớp-53 học sinh;

Khối 8: 2 lớp-50 học sinh; Khối 9: 2 lớp-59 học sinh

Quy mô trường lớp, học sinh của nhà trường đến năm học 2025-2026 như sau:

Năm học

Tổng cộng

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

2021-2022

7

195

1

33

2

60

2

53

2

49

2022-2023

7

205

2

59

1

33

2

60

2

53

2023-2024

7

219

2

67

2

59

1

33

2

60

2024-2025

7

223

2

64

2

67

2

59

1

33

2025-2026

8

240

2

50

2

64

2

67

2

59

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Cán bộ quản lý: Nhà trường có đủ 02 cán bộ quản lý (01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng). Trình độ chuyên môn: Đại học, trình độ chính trị: 01 trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, trình độ Quản lý giáo dục: 02.

Giáo viên: Tổng số giáo viên là 17 người (16 biên chế, 01 hợp đồng) gồm: 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, Toán: 02, Vật lý: 01, Hóa học: 01, Sinh học: 01, Công nghệ: 01, Tin học: 01, Thể dục: 01; Ngữ văn 02; Lịch sử: 01, Địa lý: 01, Âm nhạc: 01, Mỹ thuật: 01, tiếng Anh: 02. So với nhu cầu, hiện tại đội ngũ giáo viên của nhà trường đảm bảo so với khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc.

Số giáo viên có trình độ Đại học: 11 người, tỷ lệ 64,7%; Cao đẳng 06 người, tỷ lệ 35,3%; Đến cuối năm 2025, phấn đấu nâng tỉ lệ giáo viên có trình độ đại học trên 80%, sau đại học trên 5%.

Nhân viên: 04 người, gồm các nhân viên thiết bị, kế toán, văn thư (hợp đồng), bảo vệ (hợp đồng).

- Cơ cấu chuyên môn: Tương đối đảm bảo ở tất cả các môn. Riêng môn Giáo dục công dân phải bố trí dạy trái chuyên môn do không có giáo viên có gốc đào tạo.

- 100% giáo viên phải được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, có trên 50% là giáo viên dạy giỏi cấp huyện qua các năm. Số cán bộ, giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp mức Tốt chiếm tỷ lệ 66,6%.

- Nhà trường có Chi bộ Đảng với 11 đảng viên, 100 % là đảng viên trẻ, có chuyên môn tốt và có uy tín với đồng nghiệp; Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trường hợp nghỉ hưu từ năm 2021 đến năm 2025: Tháng 10 năm 2022, nhà trường có 01 giáo viên Địa đăng kí nghỉ hưu trước tuổi, tháng 12/2024: 01 giáo viên Lịch sử đăng kí nghỉ hưu.theo nghị định 108/2014/NĐ-CP và nghị định bổ sung 143/2020/NĐ-CP.

3. Về chất lượng giáo dục toàn diện

Chất lượng học lực

 

 

Năm học

 

Tổng số HS

 

Số lớp

Chất lượng học lực

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

TB trở lên

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2017-2018

209

8

49

23,4

80

38,3

80

38,3

 

 

209

100

2018-2019

212

8

41

19,3

88

41,5

83

39,2

 

 

212

100

2019-2020

244

8

45

20,1

81

36,2

98

43,8

 

 

244

100

Chất lượng hạnh kiểm

 

 

Năm học

 

Tổng số HS

 

Số lớp

Chất lượng hạnh kiểm

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Tốt và khá

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2017-2018

209

8

208

99,5

1

0,5

 

 

 

 

209

100

2018-2019

212

8

205

96,7

7

3,3

 

 

 

 

212

100

2019-2020

244

8

219

97,8

5

2,2

 

 

 

 

244

100

          Chất lượng các kì thi, hội thi, cuộc thi của giáo viên và học sinh

Năm học: 2017-2018: 7 giải học sinh giỏi các lớp: 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 05 giải Khuyến khích; 02 giải Thí nghiệm thực hành (TNTH) môn Hóa (01 huyện, 01 tỉnh); 01 giải Khuyến khích. Đoạt 5 giải thể thao học sinh (TTHS): 02 Nhất, 02 Nhì, 01 Ba. Ngoài ra còn có: 01 giải Nhất giáo viên giỏi môn Lịch sử; 01 giải KK E-learning cấp tỉnh.

Năm học: 2018-2019: 05 giải: 02 giải Nhì Toán, Vật lý, 03 giải Khuyến khích và đoạt 01 giải Khuyến khích TNTH. Giải TTHS: 01 giải Nhất và 01 giải Khuyến khích bơi lội; 03 giải Nhất cầu lông; 01 giải Nhì võ cổ truyền, 02 giải Ba. Ngoài ra còn có: 01 giải Khuyến khích giáo viên giỏi; 01 giải Khuyến khích E-learning cấp tỉnh.

          Năm học: 2019-2020: 1 giải Nhất Ngữ văn 8, 1 giải Ba Hóa 8, 01 Khuyến khích Vật lý, 01 Khuyến khích Tin 9, 01 Giải Ba Toán 9. Giải TTHS: 09 giải gồm 1 Nhất, 3 Nhì, 5 Ba. Ngoài ra còn có 01 giải Nhì khoa học kĩ thuật, 01 Khuyến khích E-learning cấp huyện, 01 giải Khuyến khích giáo viên giỏi huyện.

          Năm học 2020-2021: Đoạt 01 giải Nhất Khoa học kỹ thuật, 01 giải Ba thi Tìm hiểu Luật Phòng chống tham nhũng, 01 Khuyến khích giáo viên giỏi.

4. Về cơ sở vật chất và đồ dùng, thiết bị dạy học

a. Cơ sở vật chất:

- Trường có tổng diện tích: 4692 m2, bình quân 21 m2/học sinh.

- Sơ đồ quy hoạch hiện trạng (Kèm theo phụ lục).

- Khối phòng hành chính quản trị: Tương đối đảm bảo gồm: 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó hiệu trưởng; 01 phòng Công đoàn, 01 Văn phòng, 01 nhà thường trực của bảo vệ; 01 khu vệ sinh giáo viên; 01 khu để xe của cán  bộ, giáo viên, nhân viên.

- Khối phòng học tập: Có 12 phòng, gồm:

07 phòng học chính, 01 phòng Âm nhạc-Mỹ thuật; 02 phòng thí nghiệm thực hành, 01 phòng Tin, 01 nhà đa năng (Còn thiếu 01 phòng Công nghệ và 01 phòng Ngoại ngữ).

Khối phòng hỗ trợ học tập: Gồm có 05 phòng, trong đó:

02 phòng Thư viện; 01 phòng Thiết bị; 01 phòng Đội, 01 phòng Truyền thống, (Thiếu 01 phòng Tư vấn học đường).

Khối phòng phụ trợ gồm:

01 phòng họp, 02 phòng tổ chuyên môn, 01 phòng y tế, 01 phòng kho, 01 khu vệ sinh học sinh, 01 khu để xe học sinh.

Khu sân chơi, bãi tập của nhà trường có diện tích trên 1500 m2, được bố trí sân cầu lông, hố nhảy. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thể thao tối thiểu cho học sinh.

Có hệ thống cấp nước sạch; hệ thống điện; hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, kết nối internet đảm bảo.

b. Đồ dùng, thiết bị dạy học       

- Máy vi tính dạy học: 19 máy.

- Máy vi tính làm việc: 08 máy, 01 máy chiếu Projector.

- Tivi dạy học: 08 cái (07 cái 55 inch, 01 cái 49 inch).

- Bàn ghế học sinh đảm bảo đúng quy cách: 154 bộ.

- Các thiết bị khác: máy caset: 01, Âm ly: 02, loa: 02; đầu đĩa: 01 và 01 đàn organ.

5. Nhận định về điểm mạnh, điểm yếu và hướng khắc phục

a) Điểm mạnh

- Quy mô trường lớp nhỏ, dễ quản lý. Tổng số học sinh trong mỗi lớp học không quá 30 học sinh/ lớp, dễ quản lý và thuận lợi trong các tổ chức các hoạt động giáo dục. Đa số học sinh ngoan, hiền, phụ huynh quan tâm đến việc học của con em.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp.

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường và của ngành phát động.

- Đa số giáo viên đều nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Chất lượng học sinh giỏi có chiều hướng tăng hơn so với năm học trước.

- Chất lượng các kì thi, hội thi, cuộc thi năm sau cao hơn năm trước; chất lượng hạnh kiểm Tốt, Khá giữ vững 100%.

- Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém được chú trọng.

- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ công tác dạy học và các hoạt động giáo dục: Phòng học chính khóa, phòng bộ môn, phòng thực hành, số lượng máy vi tính được kết nối mạng. Mỗi phòng học được bố trí 01 tivi 55inch để dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Thư viện đã được công nhận đạt Thư viện Tiên tiến.

b) Điểm yếu

- Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Đội ngũ giáo viên chưa thật sự đồng đều về chất lượng ở một số môn; một số giáo viên lớn tuổi nên khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo hiện nay là 30%.

Chưa có nhân viên y tế trường học. Chưa bố trí đủ vị trí việc làm đối với nhân viên phụ trách thí nghiệm, công nghệ thông tin và hỗ trợ người khuyết tật.

Hướng khắc phục: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho giáo viên tham gia học nâng chuẩn. Đảm bảo đến năm 2025: 100% cán bộ giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn.

Tập huấn công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo định kì mỗi năm học 02 lần nhằm nâng cao trình độ cho giáo viên.

Tham mưu cấp trên bố trí 01 nhân viên y tế trường học. Nhà trường bố trí đủ số lượng người tại tất cả các vị trí việc làm theo quy định của Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT.

- Về chất lượng giáo dục

Một bộ phận học sinh có ý thức học tập chưa tốt, việc tham gia học bồi dưỡng cũng như học phụ đạo chưa tích cực.

Chất lượng học sinh khá và giỏi hằng năm không ổn định; Tỷ lệ học sinh khá, giỏi so với mặt bằng chung của toàn huyện còn thấp. Chất lượng học sinh mũi nhọn, tham gia các kì thi, hội thi cấp huyện, tỉnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Hướng khắc phục: Tiếp tục duy trì hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhằm thu hẹp khoảng cách chất lượng học sinh giỏi và chất lượng mũi nhọn với mặt bằng chung của huyện.

- Về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học

 Đồ dùng dạy học do đồ dùng được cấp từ năm học 2002 – 2003 đến nay đã quá cũ, hư hỏng nhiều nhất là đối với đồ dùng phục vụ dạy thí nghiệm thực hành các môn Lý, Hóa, Sinh, nhà trường chưa có kinh phí để mua sắm bổ sung.

* Hướng khắc phục:

Trong năm học đến và những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục kiểm tra, rà soát nhằm thanh lý những đồ dùng, thiết bị dạy học đã xuống cấp, hư hỏng. Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung hằng năm phù hợp với điều kiện của nhà trường, thực hiện tốt công tác bảo quản và sử dụng đ dùng dạy học có hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho cấp trên đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho các khối lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

II. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

  1. Bối cảnh quốc tế

Việt Nam đã gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường. Giáo dục và đào tạo cũng chịu tác động của bối cảnh toàn cầu hóa, được kết nối với các nền giáo giáo dục tiên tiến trên thế giới, đã và đang từng bước được hiện đại hoá. Người học được tiếp cận với thông tin đa chiều, giúp tiết kiệm về thời gian, kiến thức, nhận thức và tư duy được phát triển nhanh hơn.

  1. Bối cảnh trong nước

Sau khi Nghị quyết số 29-NQ/TW ra đời, mặc dù trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và nguồn lực còn hạn hẹp, song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), sự nghiệp GDĐT nước ta đã có những chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả. Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện; việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực được triển khai và thực hiện. Công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh có bước chuyển biến.

Đến nay, Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới với sự thay đổi căn bản cách tiếp cận từ “theo nội dung” sang theo hướng “phát triển năng lực và phẩm chất”, dạy học “tích hợp” ở cấp dưới, dạy “phân hóa” ở cấp trên, tăng cường các môn tự chọn. Năm học 2020-2021 đã tổ chức dạy học ở lớp 1. Từ năm học 2021-2022 bắt đầu triển khai thực hiện đối với lớp 6.

a. Thời cơ

Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Được sự quan tâm công tác giáo dục của địa phương và phụ huynh. Được đầu tư cơ sở vật chất, bước đầu đã nhận được sự tín nhiệm của học sinh, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương.

Sự phối hợp công tác của các đoàn thể với chính quyền trong nhà trường có tính thống nhất cao.    

 Đội ngũ giáo viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đa số giáo viên trẻ có nhiệt huyết, có khát vọng vươn lên, năng động và sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt.

An ninh trật tự trường học luôn đảm bảo an toàn.

b. Thách thức

        Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động vui chơi giải trí, luyện tập thể dục, thể thao của nhà trường còn hạn chế.

Tình trạng học sinh bỏ học còn xảy ra và chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Số lượng học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều.

Một bộ phận phụ huynh học sinh đi làm ăn xa, thiếu quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của con em nên tình trạng học sinh vi phạm nội quy, nề nếp nhà trường và học sinh bỏ học còn xảy ra.

Các nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường chưa nhiều.

Thiết bị dạy học của nhà trường quá cũ hư hỏng nhiều, chất lượng kém, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

Do tác động của môi trường bên ngoài nên một số tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường.

Phần II

 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

I. SỨ MỆNH

Giáo dục học sinh cấp THCS trên địa bàn xã Tiên Lộc nhằm tập trung nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi, đồng thời tạo dựng được môi trường học tập thân thiện để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

Giáo dục học sinh trở thành những người có kiến thức, có kỹ năng ứng dụng và kỹ năng sống. Biết coi trọng các giá trị đạo đức và truyền thống, biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người khác; biết sống đẹp và sống có ích để trở thành những công dân hữu ích.

II. TẦM NHÌN

Đến năm 2025, THCS Lê Đình Chinh trở thành một trong những có uy tín về chất lượng giảng dạy và học tập trên địa bàn huyện, là nơi để các bậc cha mẹ học sinh ở địa phương tin tưởng gửi gắm con em mình học tập và rèn luyện.

III. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tinh thần yêu nước                               

- Tình nhân ái.

- Tinh thần trách nhiệm.  

- Tính trung thực                 

IV. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Giáo dục học sinh “Sống đẹp, sống có ích là những giá trị mà nhà trường hướng tới”.

Phần III

 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

I. MỤC TIÊU CHUNG

Xây dựng nhà trường phát triển toàn diện với mô hình giáo dục phù hợp với xu thế chung của đất nước và thời đại.

- Chất lượng giáo dục: Tỉ lệ học sinh Khá, Giỏi tiệm cận với mặt bằng chung của huyện. Đảm bảo cho học sinh có kiến thức phổ thông toàn diện; có đạo đức, tri thức và sức khỏe; có kĩ năng sống và kĩ năng tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, biết giữ gìn và phát huy truyền thống địa phương, bản sắc văn hóa dân tộc. Chất lượng các kì thi, hội thi, cuộc thi nằm ở tốp 5 các trường trong huyện.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu; đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu dạy học.

- Cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, hiện đại đáp ứng mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Tổ chức và quản lý nhà trường:

Tham mưu thành lập Hội đồng trường và đưa vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được xếp loại Vững mạnh trở lên.

Quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, không để xảy xa tình trạng lãng phí, mất mát, lạm thu chi.

Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu giảng dạy nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường. Quy chế dân chủ được phát huy mọi lúc, mọi nơi.

Hằng năm, trường học luôn được công nhận “Trường học an toàn”.

Xây dựng thành công mô hình “Trường học hạnh phúc”.

2. Công tác đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh:

Tập trung xây dựng đội ngũ có chất lượng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia học nâng chuẩn. Đảm bảo đến năm 2025, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

100% cán bộ giáo viên có phong cách ứng xử sư phạm chuẩn mực với tinh thần tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ học sinh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong trường học.

Hằng năm 100% CB, GV, NV đánh giá công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ mức Khá trở lên.

Xây dựng trường học không có bạo lực học đường.

  1. Nâng cao chất lượng giáo dục

Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng học sinh khá, giỏi ngang với mặt bằng chung của toàn huyện.

- Hạnh kiểm: Trong 5 năm đến, nhà trường phấn đấu duy trì hạnh kiểm Tốt, Khá đạt mức 100%, không có học sinh xếp loại yếu và trung bình.

- Học lực: Nâng cao tỉ lệ học sinh khá, giỏi lên trên 60%, tập trung cho công tác phụ đạo để nâng cao chất lượng đại trà; tỉ lệ học sinh yếu dưới 0,5%.

- Tốt nghiệp THCS đạt 99% - 100%.

- Vào THPT hệ công lập đạt từ 80 - 85 %, tham gia học nghề 15 - 20% sau khi Tốt nghiệp THCS.

Tham gia đầy đủ và có hiệu quả ở tất cả các kì thi, hội thi, cuộc thi do cấp trên tổ chức. Duy trì thành tích đã đạt được trong những năm qua, phấn đấu nâng cao chất lượng và số lượng giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi thí nghiệm thực hành cấp huyện, các Hội thi Học văn -Văn học, tài năng tiếng Anh và các cuộc thi khác (Mỗi năm học đạt từ 10-12 giải trở lên). Hằng năm, tham gia giải thể thao học sinh đạt từ 7-9 giải.

- Cấp tỉnh: Có học sinh thi đạt giải cấp tỉnh.

- Có học sinh đăng ký và thi đỗ vào các trường chuyên.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng dưới 0,5%.

- Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục THCS đạt mức 3 vào năm 2025 theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 

  1. Cơ sở vật chất, thiết bị:

 Có đủ các khối phòng làm việc và học tập đáp ứng tối thiểu yêu cầu về cơ sở vật chất đối với trường đạt chuẩn mức 2 của Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy định tiêu chun về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Năm 2022-2023: Tham mưu với cấp trên thay toàn bộ khung cửa kính ở dãy 8 phòng học đã xuống cấp (nguồn kinh phí không tự chủ).

- Từ năm 2022-2024: Xây dựng dãy thư viện, nâng cấp dãy phòng TNTH, xây bổ sung 03 phòng học để làm phòng Công nghệ và phòng Ngoại ngữ, 01 phòng tư vấn học đường (nguồn kinh phí không tự chủ).

- Tháng 01-04/2025: Tham mưu lát gạch Terrazzo toàn bộ diện tích sân trên.

- Mua sắm các thiết bị, đồ dùng dạy học mới, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới để đưa vào giảng dạy, lắp ráp mỗi phòng học 01 Camera nhằm theo dõi công tác giảng – học của giáo viên và học sinh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về tài sản trong nhà trường (Kinh phí tự chủ).

- Xây dựng hoàn chỉnh sân học thể dục thể thao nằm trong khuôn viên của nhà trường và đầu tư xây dựng đảm bảo đúng quy cách, tiêu chuẩn để dạy học, tập luyện và thi đấu các bộ môn (Kinh phí tự chủ).

- Sửa chữa kịp thời các máy tính hỏng để đưa vào sử dụng (Kinh phí tự chủ).

- Phấn đấu đến năm 2024, xây dựng thành công Thư viện Xuất sắc.

  1. Kế hoạch - tài chính

 Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý và minh bạch các nguồn thu, chi.

Tham mưu với Hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của cộng đồng xã hội.

Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân để mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh khó khăn trong nhà trường.

Tham mưu xây dựng đủ các phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập.

  1. Các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường

          Duy trì và giữ gìn đoàn kết nội bộ trong nhà trường; Phát huy các mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường – công đoàn, nhà trường – hội cha mẹ học sinh để tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh hiệu quả.

Làm tốt công tác phối hợp với Trạm y tế địa phương để khám sức khỏe ban đầu, tiêm văc-xin và phòng tránh dịch bệnh cho học sinh trong nhà trường.

Phối hợp với các tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Công an địa phương, Hội Phụ nữ… để tổ chức các hoạt động giáo dục, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, bảo đảm an ninh trật tự trong trường học.

Phần IV

CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức - quản lí nhà trường

Tham mưu cho cấp trên thành lập Hội đồng trường và đưa vào hoạt động có hiệu quả.

Củng cố các tổ chức trong nhà trường: Tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo định kì mỗi năm và đưa vào hoạt động hiệu quả.

Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; quy tắc ứng xử trong nhà trường và các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chuyên môn và các hoạt động khác đảm bảo về mặt thời gian, nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, có tính khả thi cao.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; chú ý bố trí giáo viên có năng lực, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc vào các chức vụ tổ chuyên môn phù hợp theo năng lực sở trường của từng thành viên nhằm tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sắp xếp lớp đảm bảo sự cân đối, phù hợp về số lượng học sinh, tỷ lệ nam nữ, chất lượng học tập và địa bàn cư trú.

Tiếp tục đổi mới về công tác quản lý các hoạt động dạy và học tại trường, quản lý việc sử dụng CSVC, thiết bị dạy học, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhằm tăng cường hiệu quả quản lý.

Đảm bảo an ninh, an toàn trong đơn vị, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Tập trung xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” để xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững vàng về tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, đạt chuẩn về trình độ sư phạm, nghiệp vụ, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý và các tổ chuyên môn phù hợp với năng lực và vị trí việc làm;

Phân công chuyên môn phù hợp với chuyên môn đào tạo, đảm bảo định mức tiết dạy và kiêm nhiệm theo đúng Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Phân công và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát đội ngũ để bố trí cán bộ, giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, đáp ứng yêu cầu công việc theo lộ trình:

          + Năm 2021-2022: Phó hiệu trưởng tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính (Thầy giáo Nguyễn Xuân Đoàn).

Các thầy cô: Võ Văn Hương (giáo viên Địa), Võ Thanh Châu (giáo viên Sử), Trà Thị Thanh Kim Huệ (giáo viên Sinh), Nguyễn Thị Thanh Phương (giáo viên Âm nhạc): Tham gia học nâng chuẩn.

          + Năm 2023-2024: Cô Nguyễn Thị Xê (giáo viên Sử): Tham gia học nâng chuẩn. Dự tính: Đến năm 2025: Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn đào tạo 100%. Trong đó có trên 5% có trình độ trên chuẩn (Thạc sĩ).

Tổ chức các lớp bồi dưỡng thiết kế bài giảng E-learing, công nghệ thông tin (mỗi năm học 02 lớp).

Động viên cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống bằng các hình thức quyên góp, tìm các nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, đề nghị cấp trên hỗ trợ; tổ chức khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong giảng dạy và học tập kịp thời nhằm khích lệ tinh thần trong thi đua trong học tập và công tác tại đơn vị.

Bổ sung thay thế những giáo viên về hưu, chuyển đổi công tác kịp thời, những trường hợp quy hoạch dự nguồn chưa thật sự đảm bảo về chất lượng.

3. Nâng cao chất lượng đại trà, mũi nhọn và theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

- Nội dung và phương pháp giáo dục: Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Chú trọng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, đổi mới các hoạt động giáo dục, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình về tự học và sáng tạo. Tích cực và phát hiện những vấn đề còn yếu kém và bất cập của giáo viên để có hướng điều chỉnh, giúp đỡ.

Kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm pháp luật, thiếu gương mẫu trong lối sống và những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và người khác.

- Nâng cao chất lượng đại trà, mũi nhọn: Duy trì các lớp bồi dưỡng học sinh

giỏi và phụ đạo học sinh yếu trong nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng. Rèn luyện cho học sinh ý thức và phương pháp tự học thông qua các kỹ năng: tự tìm kiếm thông tin; trao đổi ý kiến với bạn bè, thầy cô; đặt câu hỏi; hệ thống nội dung đã học bằng sơ đồ tư duy …để ghi nhớ lâu kiến thức.

Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, các phòng chức năng, thư viện vào phục vụ dạy học, khuyến khích giáo viên tìm tòi sáng tạo trong việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách linh hoạt, hiệu quả, biết tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy một cách tiết kiệm, lâu dài; không có trường hợp giáo viên dạy chay.

Quan tâm công tác giảng dạy ngoại ngữ và các câu lạc bộ trong nhà trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống:

Đổi mới, cải tiến mạnh mẽ các tiết học ngoài giờ lên lớp, tạo không gian học tập ngoài lớp học. Tiếp tục duy trì việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm cho học sinh như: tổ chức các trò chơi dân gian, thi văn nghệ, thể dục thể thao,… Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động khác như “Nói chuyện truyền thống”, chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, thi kể chuyện theo chủ đề vào dịp sinh hoạt chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền để phát huy sự chủ động, tích cực của học sinh

Tăng cường tuyên truyền về các tấm gương “người tốt, việc tốt”, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, chú trọng xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý trong nhà trường phổ thông, chú trọng giáo dục kỹ năng sốngcác hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

Duy trì có hiệu quả việc phối hợp với Đoàn thanh niên, Công an địa phương để tuyên tuyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Quan tâm giáo dục học sinh tính tự quản, tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, có kĩ năng sống cơ bản.

4. Tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí

a) Tham mưu xây dựng các phòng dạy Ngoại ngữ, công nghệ, phòng tư vấn, sửa chữa dãy thí nghiệm thực hành-hội trường và dãy thư viện đã xuống cấp vào cuối năm 2024 để nhà trường về đích trường chuẩn trong năm 2025. Xây dựng hoàn chỉnh sân thể thao trong khuôn viên nhà trường.

b) Tiếp tục thực hiện cải tạo, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong và trước khuôn viên nhà trường; tham mưu lát gạch Terrazzo toàn bộ phần sân trên thay thế cho sân bê tông đã xuống cấp.

c) Tổ chức mua sắm, lắp đặt mỗi phòng 01 camera, mua sắm mới và mua bổ sung đồ dùng dạy học để phục vụ giảng dạy. Thường xuyên sửa chữa bổ sung những máy móc hư hỏng, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

d) Quản lí chặt chẽ việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong nhà trường, không để xảy ra tình trạng mất mát tài sản. Tổ chức rà soát, kiểm kê theo định kì cuối tháng 12 hằng năm. Việc thanh lý tài sản hư hỏng, không còn giá trị sử dụng được thực hiện đảm bảo, hồ sơ lưu cẩn thận.

e) Bố trí kinh phí

- Kinh phí huyện: Chi cho việc tu bổ CSVC, trang thiết bị dạy học, các hoạt động giáo dục và chi cho con người.

- Kinh phí xã: Mua sắm thêm CSVC

- Kinh phí nhà trường: Mua sắm thêm CSVC, cải thiện cảnh quan trường học.

- Kinh phí xã hội hóa: Chi cho hoạt động giáo dục học sinh, mua sắm CSVC.

5. Phát huy các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

Công tác chỉ đạo trong nhà trường: Triển khai các văn bản và nội dung chỉ đạo của cấp trên kịp thời đến toàn cán bộ, giáo viên, học sinh. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác tài chính, ưu tiên cho con người, cho các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Thực hiện việc chi tiêu tài chính theo tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao trong các hoạt động.

Công tác tham mưu với các cấp, các ngành: Tham mưu kịp thời với địa phương và cấp trên về tất cả các vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhà trường về các hoạt động giáo dục, công tác vận động học sinh ra lớp, giúp đỡ học sinh khó khăn… để hoàn thành các mục tiêu giáo dục.

Công tác phối hợp với ngành, đoàn thể, phụ huynh: Nhà trường tiếp tục thực hiện xây dựng quy chế phối hợp với các tổ Công đoàn, Đoàn - Đội, Ban đại diện Cha mẹ học sinh,… trong nhà trường nhằm vận động các đoàn, hội viên của các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của từng cá nhân và của nhà trường.

Xây dựng quy chế phối hợp với các ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các thôn ở địa phương về việc hỗ trợ, quản lý và giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương cho học sinh. Đặc biệt, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đi học và vận động học sinh bỏ học ra lớp; hỗ trợ nhà trường trong công tác phổ cập giáo dục hằng năm.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục trong các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống… và trong các hoạt động dạy học.

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, hoạt động của Hội khuyến học, tranh thủ sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân các tổ chức xã hội nhằm tăng cường nguồn tài chính đảm bảo khuyến khích các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục tại trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Thực hiện việc phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các ban dân chính thôn của địa phương, các tộc họ, hội khuyến học trên địa bàn xã; phối hợp với Cha mẹ học sinh trong việc quản lý giáo dục con em; tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân, các thế hệ học sinh đã từng học tại trường có sự quan tâm đối với giáo dục để xây dựng nhà trường.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

Kế hoạch được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường và đăng tải trên website của nhà trường tại địa chỉ: ledinhchinh.pgdtienphuoc.edu.vn.

2. Xây dựng lộ trình

Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2023

Xây dựng kế hoạch chiến lược, bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch; nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi mới việc quản lý nhà trường, xây dựng kế hoạch “Trường học hạnh phúc” và đăng kí thực hiện; tập trung nâng cao chất lượng dạy học và chất lượng các kì thi, hội thi, cuộc thi; bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học; Tham mưu xây mới một số phòng học và phòng chức năng (phòng dạy ngoại ngữ, phòng Tư vấn học đường, phòng Công nghệ).

Giai đoạn 2: Từ năm 2023 đến năm học 2025

 Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư chất lượng mũi nhọn, tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất (dãy phòng Thư viện và dãy Thí nghiệm thực hành, lát gạch Terrazzo, thay cửa sổ dãy 8 phòng), xây dựng thư viện Xuất sắc, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 lần 3, hoàn thành xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

 

3. Phân công trách nhiệm

a) Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CBGVNV nhà trường; thành lập Ban kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong từng năm học, từng giai đoạn. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn phát triển của nhà trường từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời quyết định những điều chỉnh cần thiết trong quá trình thực hiện.

b) Phó Hiệu trưởng

Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm những phần việc cụ thể theo sự phân công của Hiệu trưởng; kiểm tra, đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của kế hoạch.

c) Tổ chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên và của cả tổ; phân tích kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho năm học hoặc giai đoạn tiếp theo, đề xuất những cải tiến, đổi mới phương pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.

d) Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Giáo viên, nhân viên nhà trường: Căn cứ Kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân theo từng năm, từng tháng, từng tuần. Báo cáo kết quả thực hiện với tổ chuyên môn, nhà trường, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch.

Học sinh của nhà trường: Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục để đáp ứng tốt các yêu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp THCS.

e) Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng xã hội trong việc giáo dục con em. Hỗ trợ tài chính, nhân lực, vật lực và cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

g) Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường. Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường.

 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND huyện Tiên Phước: Cấp kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Cân đối giáo viên bộ môn đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời tư vấn giúp đỡ để nhà trường hoạt động có hiệu quả.

Hỗ trợ và giúp nhà trường tham mưu với UBND huyện để được ưu tiên đầu tư về tài chính, nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược đảm bảo theo từng giai đoạn.

Có cơ chế luân chuyển giáo viên hợp lí để nhà trường ổn định về nhân sự tập trung cao nhất cho mục tiêu phát triển nhà trường.

  1. Đối với Đảng ủy, UBND và các ban ngành của xã

Củng cố kịp thời và chỉ đạo cụ thể cho Hội đồng giáo dục, Ban chỉ đạo trường chuẩn Quốc gia, ban chỉ đạo PCGDTHCS…nhằm hỗ trợ cho nhà trường về tinh thần, vật chất, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về kế hoạch chiến lược của nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ và kịp thời với nhà trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên tuyền giáo dục pháp luật, truyền thống, vận động học sinh ra lớp./.

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                Chung Thị Thanh Ngọc

    

Nơi nhận:                                                     

- Phòng GDĐT;

- UBND xã T. Lôc;

- Công đoàn, BĐDCMHS;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VP.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip