Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lê Đình Chinh

Xã Tiên Lộc, Huyện Tiên Phước
qnm-tienphuoc-thcsledinhchinh@edu.viettel.vn