Liên kết website
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 75
Tháng 11 : 577
Tháng trước : 468
Năm 2022 : 4.157
Năm trước : 3.473
Tổng số : 11.013
Bản đồ
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
PHÒNG GDĐT TIÊN PHƯỚC​TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​  Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 28/KH-LĐC           Tiên Lộc, ngày 21 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
  QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦTRONG HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINHNĂM HỌC 2021-2022 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-LĐC ngày 27/9/2021 ) Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/hoat-dong" title="Hoạt động" rel="dofollow">Hoạt động</a>
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆMCHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAMChào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều ngày 14/11 Liên đội Trường THCS Lê Đình ...
Video Clip