Liên kết website
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 17
Tháng trước : 288
Năm 2021 : 3.346
Năm trước : 2.680
Tổng số : 6.729
Bản đồ
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
PHÒNG GDĐT TIÊN PHƯỚC​TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​  Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 28/KH-LĐC           Tiên Lộc, ngày 21 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
  QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦTRONG HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINHNĂM HỌC 2021-2022 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-LĐC ngày 27/9/2021 ) Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH ...
Video Clip